بایگانی برچسب ها: register email address

amozish.net Email Registration
توسط Mukhtar 3 سال پیش

رجستر نمودن ایمل آدرس در انجمن

دفعه قبل یاد گریفتیم که چگونه می توانیم در یک انجمن ثبت نام نمایم آمّا این بار یاد می گریم که چگونه می توانیم ایمل آدرس خود را رجستر...