شما درحال تماشایی مقالات مک هستید

The Most Popular Shortcut Keys For Mac
توسط Mukhtar 2 سال پیش

چند کلید میانبر برای مک

چند بهترین کلید میانبر برای مک: در این آموزش می خواهیم چند تا پر کاربرد ترین کلید میانبر ویا همان Shortcut Keys برای مک را خدمت شما دوستان...

How to Format USB Flash Drive For Mac OS X
توسط Mukhtar 3 سال پیش

فارمت نمودن فلش برای مک

تعداد زیادی از USB فلش در مک سازگاری ندارد. یعنی فارمت شان با سیستم عامل مک او اس همسازی ندارد. پس برای این که بتوانیم تمام فلش هار در...