شما درحال تماشایی مقالات انترنیت هستید

Bahina sazi Seo - Copy
توسط Mukhtar 3 سال پیش

بهینه سازی موتور جستجو یا SEO

در اوایل اینترنت هیچ ساختاری نداشت سایت ها دهان به دهان معروف می شد. عده ای از افراد سایت ها را در کاتالوگها دسته بندی کردند که اولین...

Block-and-Unblock-Internet-Sites-(On-a-Mac)
توسط Mukhtar 3 سال پیش

بلاک نمود وبسایت توسط terminal

همانطوریکه آگاه هستید،انترنت یک جای بسیار فایده مند بوده اما شاید برای بعضی ها خیلی خطرناک. مخصوصاً برای اطفال که استفاده انترنت را...