چگونه معلومات ذخیره شده را در play store حذف نمایم

توسط Ali Jafary 05/02/2015 در 5:21 ب.ظ

این زمانی کاربرد خاص دارد که اگر شخصی بخواهد که معلومات شما را ببیند پس پیش از اینکه معلومات شما را کسی دیگر ببیند شما تمام معلومات خود را حذف کرده می توانید. چند مرحله کوتاه را دنبال نماید.

مرحله اول: در داخل پلی ستور دستگاه خود سامسونگ خود رفته بعد روی دکمه منیو که به سه خط نشان داده شده است کلیک نماید.

Screenshot_2015-02-04-23-11-18مرحله دوم: بعد روی سیتینگ setting کلیک کنید.

Screenshot_2015-02-04-23-11-37مرحله آخر: سپس روی clear local search history کلیک نماید.

Screenshot_2015-02-04-23-11-46

موفق باشید !!!

پاسخی بگذارید