چگونه می توان یک شخص موفق شد ؟؟؟

توسط Ali Jafary 19/11/2014 در 2:34 ق.ظ

موفقیت  در زندکی انسان یکی از چیزهای  بسیار مهم می باشد که انسان به واسطه آن به کمالات و جاهای بلند انسانی نائیل می گردد. موفقیت چیزی نیست که بتوانیم آنرا در دو سطر توضیح بدهیم بلکه یک کلاس می خواهد اما در اینجا چهار مراحل ساده را برای یک شخص که می خواهد موفق باشد معرفی می کنیم.

مرحله اول  :  باید به کارهای روز مره رندگی خود فکر و اندیشه نموده  از چیزهای که برای ما خوب نبوده دوباره انجام ندهیم و کارهای که برای ما خوب بوده آنرا افزایش دهیم

Be-Successful-Step-1-Version-2

مرحله دوم :  زیاد به ورزش های که وقت ر تلف می کند اجتناب نموده  و روی بازی های عقلی کار کنیم.

Be-Successful-Step-2-Version-2

مرحله سوم  : هر روزلست کارهای خود را به دققت نوشته و بعد زمان را در نظر بگیریم.

 

Be-Successful-Step-4-Version-2

مرحله جهارم : از شلوغات دوری نموده تا بهترتر فکر کرده بتوانیم.

 

Be-Successful-Step-4-Version-2

امیدوارم با شوق زیاد خوانده باشید

همیشه  موفق باشید !!!

پاسخی بگذارید