ایجاد،ویرایش ویا حذف نمودن کاربر توسط cmd

چگونه می توانیم توسط خط فرمان ویا همان cmd کاربر ایجاد،ویرایش ویا حذف نمایم؟  در این آموزش دستور Net user را تحت بررسی قرار می دهیم که توسط این دستور می توان چه چیزها را انجام داد؟ توسط این دستور می توانیم کاربر ایجاد نمایم، کاربر را ویرایش نمایم ویا حتی کاربر را می توان حذف کرد. ویا هم توسط این دستور می توان در باره کاربر معلومات حاصل کرد ویا رمز عبور آنرا تغیر داد. این چیزهای می باشد که توسط دستور Net user آنرا میتوان آنجام داد. در ادامه مطلب با آموزش همراه باشید.

در قدم نخست CMD ویا Powershell را با سطح دسترسی ادمین باز نماید. یعنی سی امی دی را Run as administrator نماید تا بتوانید دستورات که در پاین خدمت شما ارائه می گردد انجام داده بتوانید.

How to Create User and Delete User By CMD Step-1
run cmd as administrators

برای گرفتن معلومات گرفتن در باره دستور Net user کافی است این دستور را بنوسید. [highlight] net user /? [/highlight]

How to Create User and Delete User By CMD Step-2
net user help
 • ایجاد نمودن کاربر

می خواهیم کاربر بنام آموزش با رمز عبور 12345 ایجاد نمایم پس برای ایجاد نمودن کاربر این دستور را در صفحه سی ام دی بنوسید. [highlight] net user /add amozish 12345 [/highlight]

net user /add amozish 12345
add user ایجاد نمودن کاربر

حالا با دستور [highlight] net user [/highlight] آنرا می توانید مشاهده نماید که آیا واقعاً کاربر که توسط سی ام دی ایجاد نمودید ایجاد شده یا خیر می توانید بیبنید.

How to Create User and Delete User By CMD Step-4
user info معلومات در باره کاربر
 • بالا بردن سطح دسترسی

زمانیکه توسط سی ام دی کاربر ویا user جدید ایجاد می نمایم یک کاربر ساده ویا ستاندارد می باشد پس خیلی از کارها را انجام داده نمی تواند. بنابر این باید سطح دستری آنرا توسط دستور یا کامند بالا ببریم. برای ارتقاع دادن سطح دسترسی کاربر دستور ذیل را بنوسید. [highlight] net localgroup administrators amozish /add [/highlight]

How to Create User and Delete User By CMD Step-5
add localgroup بالا بردن سطح دسترسی کاربر
 • تغیر دادن پسورد

اکثر اوقات به این نیاز داریم که رمز عبور کامپیوتر خود را توسط سی ام دی تغیر دهیم پس زیاد کاری چندان مشکل نمی باشد. برای تغیر دادن پسورد کامپیوتر خود از دستور ذیل استفاده نماید.اول دستور net user را می نوسیم بعد نام کاربر را در آخر رمز عبور. [highlight] net user amozish 123 [/highlight]

How to Create User and Delete User By CMD Step-6
تغیر دادن پسور change password
 • حذف نمودن کاربر

در آخر چگونه می توانیم یک کاربر را حذف نمایم. در آموزش گذشته یا گریفتیم که یک کاربر را چگونه بطور کلی حذف نمایم. اما در این آموزش توسط سی ام دی این کار را انجام می دهیم. برای حذف نمودن کاربر اول دستور net user را می نوسیم بعد نام کاربر را در آخر هم /delete را می نوسیم و کاربر حذف میشود. مثل این دستور [highlight] net user amozish /delete [/highlight]

How to Create User and Delete User By CMD Step-7
حذف نمودن کاربر delete user account

برای اینکه بدانید کاربر حذف شده یاخیر از دستو net user استفاده نماید. حالا می بینید که کاربر amozish حذف شده است.

How to Create User and Delete User By CMD Step-9
معلومات در مورد کاربر user information

موفق باشید !!!

2 Comments

  1. خواهش می کنیم برادر عزیز
   هدف این فقط آموزشی بود نه برای خراب کاری و به شما هم همین را توصیه می کنیم برادر.
   موفق باشید !!!

پاسخی بگذارید